Nomakhephu, female, snowy girl Makukhanye, male, let there be light – Aviwe. Nomantombazana, female, liitle girls Thozama, female, calmness Cokisa, female, selective, D When a woman gets married, she has to add her clan name as a prefix to the new surname. Luzuko, male, glory Amatipa- Bhayeni, Yiwa, Manzimade, Mkhonto ka Lusiba, Lawu, Sibalude, Ingw' ebetha ngomsila emanzini, "Madiba Nelson Mandela was called Madiba", "Sharing Cultures: Personal Revelations: Ncedisa Mayeko", "Iziduko nezinqulo zamaXhosa jikelele (Xhosa clans) | Abongisocial's Blog", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xhosa_clan_names&oldid=1000389993, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. My family name has … Phumza, female, relieve Thamsanqa, male, lucky boy Nomaxabiso, female, valuable Mncedisi, male, helper Mzwamadoda, male, home for men only UZondi uNtsele sisizukulu sika Dulaze, Gwente, Gqingeni no Jwambi. Found 29 sentences matching phrase "surname".Found in 7 ms. Lindelwa, female, awaited SIEBERT German. Thembani, male, hope NgabakwaNongubo-ntloko. Menzi, male, the doer Nonqaba, female, with fortress Siyaya, male, we are going Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. Wandile, male, increase of home Buyiswa, female, be returned ), iziduko (pl.) Aphiwe, both, they are given Qaqamba, female, bright Faniswa, female, resemblance Khwezi, male, star Onke, male, all, P Mzwandile, male, home has increased, N Neliswa, female, satisfied Dingindawo, male, one with no space Fezekile, male, complemented Names for people in isiXhosa (Xhosa) with their meanings. Khunjulwa, female, remembered This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including … Heka, Nangu, Tiya, Tyibashe Dobo, Nonjonjo, Nombamba, Rharhabe Andiswa, female, increase Nombeko, female, respect Gqibelo, male, last one Zamikhaya, male, trying to make a home being lord have future thank xhosa let grace one build word give blessing home mercy family clan bring child hope something bright heard blessed born gift great sun beauty our light sunshine female can come mother happiness more you … Songezo, male, addition Category:Xhosa surnames: Xhosa names shared by family members. Gastyeketye, Nunu, Bhuse, Mvabebhokhwe Mthuthuzeli, male, comforter Fezeka, female, fulfilled Sicelo, male, petition Mntongenankundla Fumanekile, male, recovered Nonzukiso, female, glorification Nomalizo, female, alms Mbingeleli, male, priest Edla ikhethe lomfula isihlobo sobugotsho isihlobo sobuwanguwangu uMuMosulelwa ngamafutha inyama engayidlanga Mntana akafani noyise ngalivezandlebe intombi ithi ngizeke Nova awunankomo Nontathu, female, third girl Jonginkosi, male, watching over the lord, K Xhosa Baby Names Below you will find our wide selection of Xhosa boy names and Xhosa girl names, as categorized by our name experts research, our readers feedback and other sources. Phathiswa, female, handle Dlangezwa Zakhele, male, build Nokukhanya, female, the light Dengana, male, little fool Abanye bazitetil’ abanye bazithwele. surname translation in English-Xhosa dictionary. Kuhle, female, wellness, L Nombini, female, second girl Showing page 1. ( Log Out /  Phumzile, both, rested, Q Gugulethu, male, our pride, J A comprehensive guide to the origins, meanings, etymologies and distribution of thousands of British surnames. Xolisa, male, apologise, Y Lumka, female, be careful Ntombokuqala, female, first girl Nobomi, female, life Phalane Category:Xhosa given names: Xhosa names given to individuals. Thembalethu, male, our hope Thukile, male, shocked Phaphama, male, awake While Smith remains the most common U.S. surname, for the first time, two Hispanic names—Garcia and Rodriguez—made the top 10. Mthetheleli, male, advocate Nonceba, female, with mercy Nokwanda, female, with increase Surnames beginning with ‘S’ and their meanings would help you to draw attention and make a mark wherever you go. Vuyani, male, gladness Surname. Luthando, male, love Find out where in the world your surname originated, what it originally meant and how many other people you share it with. Yonela, female, enough, Z Noluvuyo, female, with joyfulness Nolukholo, female, faith Sidima, male, stature Bukelwa, female, be admirable All the Xhosa baby names have a special meaning attached to them. Mkhwanasi Mafungwashe, female, first girl Zaminkosi, male, trying the lord Click on a name to read the meaning, popularity, pronunciation and other useful information. Mkhuseli, male, the shielder Another theory holds that it comes from the name of a town in Normandy called "Saint DENIS ", though evidence for this is lacking. Lindikhaya, male, wait for home Xhosa clan names (isiduko (sing. Bonginkosi, male, thank God Thembinkosi, male, trust the Lord Smith. Thobeka, female, humbleness Xhosa clan names (isiduko (sing. Ntombebhongo, female, girl of pride Mpumelelo, male, success Ziyanda, female, increasing Zukisani, male, praise Lindani, both, await Khethiwe, female, chosen Whether you are checking monikers starting with given letters or focusing on particular cultures, your inspiration during the naming process is important. Mentioning the clan name of someone you wish to thank is the highest form of respect, and it is considered polite … Zukelwa, female, calmed for South African ancestry and family tree research HOME : SEARCH : THE DATABASE : HELP : CONTACT US : Surnames in the Ancestor.co.za database beginning with S. Masukumbeya(Mashukumbela) Spheshu Odwa, male, only Buzwe, male, nationhood, C Female names Anele - Enough Babalwa - Gifted Fezeka - Accomplishment Gugulethu - Our pride Inam - God is with us Khuselwa - Being protected Lindiwe - Have waited Lulama - Someone who is kind and sweet / Straight Mandisa - Sweet Sisipho, female, gift Human translations with examples: ntoti, iqala nge, ayiqali ngo. This section is a placeholder for information about the Xhosa surname. Change ), How to Help a Toddler Adjust After a New Baby. Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Mangaliso, male, wonderful Thank-you so much for making it! Ndiliswa, female, respected Sandile, male, increase Langa, male, sun Phelisa, female, to end Xhosa is a language spoken by nearly 8 million people, primarily in South Africa, and is spoken using click sounds. Nomhle, female, with beauty Gcobani, male, be joyful Gantsa:(OoBisha,Wabani,Mhlonyani okakayo njenge ncindi yekhala,Mdludla kabekisi,Tshoba lenkomo noba yeyakwabani,Qholo,Mbali,zinde zinemiqala, Mfazi obele lide oncisela naphesheya komfula,Phuzi luka somanqanqa unqanqazayo,amaNtombo,Gaba,Xho'ndlovu,Gogoba,Zotsho, Bathi Nonyawo Zincane kanti Zinkulu okwe Bhlayi yetolofiya,Mvundl'ubhelu, Malandelwa yintombi,Tshitshis'intaba), Zondi: Ntsele, langa, gqagqagqa, Madlalangemdlovu, mlomane, mbutho, vaphi, khuboni, qunta, Nontandukutatanyiswa, Nondaba,mbilin'awudliwa, dlanamhlotshana, uluqa, ushibane, utetemane, umabonw'abulawe njengenyamazane, umbutho, lusibalikhulu, ugagashe kaBhambatha. Kholeka, female, to please Contextual translation of "xhosa words that start with q" into Xhosa. Lungelo, male, right Sontuyi(Sontuli) Last names beginning with ‘S’ can be symbolic as the letter S resonates the ideas of tolerance, self-reliance and humanitarianism. The name Xhosa means South African Tribe and is of African origin. Jikela, male, go around Read on to learn some of the Xhosa clan names for boys and girls, as well as their meaning. Yekile, male, stop Click on the names below to learn more about their meaning, history and origins. Phakamile, male, uplifted Nosakhele, female, build for us Lonwabo, male, happiness Nomsa, female, with mercy Mnyamezeli, male, endure Sakhiwo, male, structure Lizo, male, alm Nonyaniso, female, truth Simphiwe, male, given Ndambe; Fafa; Rhudulu; Teyise; Mfunguma; Goduka; Sandali; Thole; Ncayiyana; Thetho; Holomika; Jambase; Mthimkhulu; Ngqeleni; Mkhence; Mafahla; Joseph; January; Mphela; Ndumazi; Bhaziya; Ncuthu; Rheme; Jayiya; Zusana; Ngwana; Molomeka; Malema; Fandesi; Sethima; Sidima; Ngconde; mkhabela; Ncusamba; Mfikazwe; Masinga; Msiza; Yawa; Yaso; Ohoiwa; Qoqoba; Ntsunde; Bandezi; Mqikela; Mqhayi; Mkabani; Sonto; Mai; Vrekke; Damane;Jiyaso; Ntsima; Ndeze; Zenzile; Maphanga; Zuma; Jombose; Ndayisa; Ndila; ndzimande; Bhodlo; Mzimkhulu; Mbotho; Doseni; Dosini; mMqinase; Coko; Vilane; mzoyiyana; Mzozoyana; Tuni; Tau; Baloyi; Valoi; vabooi; Booi; Saliso; Mndima; Mdingi; Ndlobeni; Ndlovukazi; Ndaba; tshaziya; tshaka; lembe; Nemba; Lemba; Bhekuzulu; Bhekezulu; Mantantayise; Sesulu; Sisulu; Ngiba; Ngidi; Goreh; Ngcandana; Mtsamai; Bereng;Tsaitsai; Ncede;Zukulu; Mkhonde; Chitwayo; Ndengane; Feketha; Ndala; Bhubesi; Lamaani; Ndrishan; Drouze; Fulmake and Solika ka Ndebela Mande; Makubalo, In Terms temporals was Alikednth Not Xhoosa Was Laerthghyu, Ikumkanikazhii Kuxeshaa Nghamaxhoosa Emhilhonhi Kusekudhalhenhi, Amacwerha-Cwerha, Gxarha, Mlawu, Mahlahlana, Siyoyo. Melumzi, male, represent home Welile, male, crossed over Isilo sehlathi esigquma phezi ko mlambo Fikile, male, arrived Folorunsho: One of the many surnames that appreciate the divine is a Yoruba name Folorunsho, which means ‘under God’s protection’. Nxele, Tyhethe, Dlumvubo Dumile, male, notorious Masibulele, male, let’s give thanks Veliswa, female, revealed Mayanda(Malanda) Most common surnames starting with S. According to the 1940 census, Smith was the most common last name beginning with the letter 'S', followed by Scott and Stewart. Sesethu, female, ours Bhutana, male, little brother In fact, data from a Census Bureau study reveals that the number of Hispanic surnames in the top 25 doubled between 1990 and 2000. Boniswa, female, show Lelethu, male, it’s ours (inheritance) Neziswa, female, be fulfilled Mzukisi, male, praiser These names have to be traditional Xhosa surnames that start with an M and are simple enough for kids to pronounce them, and put their meanings next to them as well. Find information about the Xhosa family, see the geographical distribution of the Xhosa last name. Nomabhongo, female, with pride Rank*. 62. Mthunzi, male, shadow Ntombekhaya, female, homegirl Change ), You are commenting using your Facebook account. Xolani, male, calm down Nkululeko, male, freedom Mkhokeli, male, leader Last updated 12/03/2013 nguNkwali, uBukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce. Simthandile, female, we have loved her Zamile, male, attempted Zimkhitha, female, dignity Mpendulo, male, answer Lundi, male, horizon Mzimasi, male, attend Mgcineni, male, keep him 8-letter words starting with SURNAME ATTENTION! NGWE ndini ezidla ngamabala!!. Bonani, male, see Ntando, male, will Malibongwe, male, let it be praised Noluthando, female, with love AmaNzotho, ooKhawuta kaGcaleka, ooMaphango,ooMalambedlile, ooNgxale, ooNyelenzi, ooPhalo, ooTogu, ooTshiwo kaTswawe, kaMalangana (AmaXhosa omthonyama), Debeza – OoDebeza, ngoJebe, Nonyanya, Nongoqo, Mbeka Ntshiyini Bathi uqumbile, Khonkcoshe Mbokodo engava mkwetsho (These are royalty in the Amampondomse group. Start the Xhosa Family project! Mtubatuba Olwethu, both, our own Khuselwa, male, protect Mcebisi, male, counsellor Mesuli, male, wipe Qondile, male, undestood, S Nobuhle, female, beauty queen Bantu, male, people Qaqambile, male, brightness Dumisani, male, praise [ in plural], F Bongikhaya, male, thank the home Nontobeko, female, with humbleness Daluxolo, male, peace-maker Zandisile, male, made more Andisiwe, female, more increase Nyameko, male, with endurance A man and a woman who have the same clan name may not marry, as they are considered to be related. Fundamental » All languages » Xhosa » Terms by semantic function » Names. Click on the names below to learn more about their meaning, history and origins. Jama, male, stare Amakwayi ,Ongconde, o Togu o Tshiwo.Buku is the surname of Michael who belong to Amakwayi o Ngcondentshaba From Kingwilliamstown, Eastern Cape,South Africa.His home village is Ndevana near Zwelitsha,Phakamisa and Ilitha Township. edit; history; About the Xhosa surname. Nkosazana, female, princess Noluvo, female, opinion Babalwa, female, be graced "Ngabakwa Nkwali Bhukukala Mkhwanasi,Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal’ enkosi, Madubandlela – Gcobani Thenjiwe, female, trusted Mentioning the clan name of someone is the highest form of respect, and it is considered polite to enquire after someone's clan name on meeting. Lindisizwe, male, waiting for a country Mandla, male, power Diliza, male, break down Jongephi, male, looking where The clan name is also sometimes used as an exclamation by members of that clan.[3]lk. Viwe, male, to be heard Sabelo, male, share Thandisizwe, male, love the nation ), iziduko (pl.) Nompumelelo, female, success Deliwe, female, looked down to Lwandle, male, sea in Xhosa) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. Zodwa, female, girls only Jongilanga, male, watching the sun Dalumzi, male, home-maker Thanduxolo, male, peace-lover 63. Mpilo, male, health The Xhosa culture is known for having some of the most meaningful and beautiful names. Luyolo, male, pleasure Fungile, male, vowed Pages in category "Xhosa-language surnames" The following 12 pages are in this category, out of 12 total. Mongezi, male, addition Xhosa name generator . Ayabonga, male, they are grateful, B wait or boy name hahaha, Abongile, both, thankfulness Zanemvula, male, bringing the rain Asanda, both, still increasing Mthobeli, male, obedience Songezwa, female, fold Somkhele Nolusindiso, female, with salvation Sinelizwi, male, we have a voice Dingikhaya, male, one with no home This name generator will give you 10 random Xhosa names. Most common surnames starting with S. According to the 1940 census, Smith was the most common last name beginning with the letter 'S', followed by Scott and Stewart. Deciding on baby names is both fun and stressfull you should hear what my friends and family suggest you will laugh and and cry some of them are just soo… wrong, but this list right here is just what i needed to decide on a perfect name for a baby girl…. Ngabakwa Buz’ elikhul’ elagedl’ umhlanga, Published by Lovedale Press, 1939. Cebisa, female, give advise Fuzile, male, genes, G ( Log Out /  Vuyokazi, female, happiness, W Siphelele, male, enough Senzile, male, we have done Nomakhwezi, female, star Phumeza, female, fulfil Weziwe, female, taken over Share some things about the Xhosa name. Phumla, female, rest [in singular] Zanele, female, enough [1][2] Much like the clan system of Scotland, many Xhosa persons can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Change ), You are commenting using your Twitter account. Jongikhaya, male, watching over the home Andile, male, increase Phatheka, female, controllable Found at Rhodes University Library. Nocawe, female, Sunday girl Njongo, male, aim / goal Bongeka, female, be thankable Mzoxolo, male, home of peace Zukile, male, calmed Please see our Crossword & Codeword , Words With Friends or Scrabble word helpers if that's what you're looking for. Common Themes in Names with Xhosa Origins This word cloud was created using some of the most common words used in the meanings of names with Xhosa origins. Surname information is crowd-sourced; the Geni community would be grateful if you helped update this page with information about the Xhosa surname. Bongani, female, be thankful Mxolisi, male, maintain peace Xhosa genealogy and family history facts. Simangaliso, male, wonderful Buhle, female, beauty Nyaniso, male, truthfulness, O Swazi, male, stick, T Thembela, female, hope for Kholiwe, female, believed Onele, both, enough Phumlani, male, rest [in plural] Mhabahaba Nomathemba, female, hopes Balifumana eli gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela. Mandilakhe, male, let me build Nonkonzo, female, service Bhekinkosi, male, Look up to the Lord Lubabalo, male, grace Sigqibo, male, decision Much like the clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor or stock. Nolitha, female, beam of light Nompucuko, female, civilization British surnames beginning with 'S'. Lulamile, male, tamed Msuthu Mthimkhulu, male, big tree Create a free website or blog at WordPress.com. Inkwali yintak’ engcondo zibomvu Nomkhululi, female, to release uMbon'obomvu ongatyiwa batshakazi kuba uyaba ghabhisa Gcobisa, female, exciting Aviwe, both, been heard Siseko, male, foundation Mthandeni, male, love him Ntombikayise, female, father’s girl Shamase Khanyiswa, female, light up Nomfundiso, female, doctrine Nandipha, female, good taste Furaha: Nkokheli, male, leader Ntombizodwa, female, girls only Siphosethu, female, our gift Nonkosi, female, Lordship Dobo liyatsha licinywa ngegazi leNgwe Malusi, male, shepherd Phozisa, female, cool off Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. Cikizwa, female, pretty Nozibele, female, kindness Wonga, male, status, X Zintle, female, they are beautiful in Xhosa) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people. Xhosa Given Name, Male / Female (Both), English Meaning Akhona, both, present Nolubabalo, female, with grace Bonelwa, female, seen for Mzwakhe, male, his home Bathandwa, both, beloved This list may not reflect recent changes (). Means "mother of enlightenment" in Xhosa. Ntombomzi, female, home-girl My name (Noxolo) means peace in Xhosa. Xolile, male, forgiven Their main concentration is in the former Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the Eastern Cape.). Masakhane, male, let’s build another one Fezile, male, accomplished Originally derived from various place names in England meaning "wide island", from Old English sid "wide" and eg "island". Tyelovuyo, male, gladstone, V One of such names is a Yoruba surname Falade, which means ‘god of divination has intermingled with royalty’. Nqabisile, male, hidden Gagisa: IZiduko zama Hlubi, ngu Henry Masila Ndawo. Lwazi, male, knowledge, M Fundiswa, female, educated Mabhuti, male, endearment for little brother Nomawethu, female, our own people Khuzani, male, rebuke Madoda, male, men In the culture, names are considered more important than surnames and are often used to trace the ancestral history and roots of a person, as children are named based on their ancestors. Sibabalwe, male, blessed Nonyameko, female, with endurance Funeka, female, needed Thulisa, female, keep quiet Nontsikelelo, female, with blessings Lindela, male, await Mavo, male, experiences Matanzima, male, mouthful A few clan names of amaXhosa and related ethnic groups : Anathi, both, they are with us It's one of the eleven official languages of South Africa, alongside several languages part of … Thotyelwa, female, to be obeyed Bulelani, male, be thankful ), iziduko (pl.) Sonwabo, male, happiness OoZiduli zibomvu zokuzimela kuba zibalek'intaka ( Log Out /  Xhosa terms that are used to refer to specific individuals or groups. Nokuthula, female, quiet person Thumeka, female, sendable Sonwabile, male, happiness Mthulukwa lowathulukwa entabeni njengengqatha zempundzi Change ), You are commenting using your Google account. in Xhosa) are family names which are considered more important than surnames among Xhosa people. Dubula, male, to shoot Enyon’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi. AbakwaMaphela isekwa ngabakwaNkwali. Kwavel’ amaBuz’ abuzwana. The Xhosa as well Zulu languages have 3 distincts clicks “X”, “C” and “Q” but Xhosas use more clicks than Zulus in their everyday conversations. Here's our collection of some latest and modern Xhosa baby names with their meanings. Noxolo, female, with peace Yandiswa, female, make more Thembeka, female, trustworthy Nocwaka, female, quietness Veyane(Velane) Fundani, male, learn Sibongiseni, female, praise with us Coceka, female, cleanliness Mandisa, female, increaser Somlomoti Means "king; lord; ruler; god" in Xhosa. Nesiwe, female, nursed S Sabelo, male, share Sakhiwo, male, structure Samkelo, male, acceptance Sandile, male, increase Senzile, male, we have done Sesethu, female, ours Sibabalwe, male, blessed Sibongiseni, female, praise with us Sicelo, male, petition Sidima, male, stature Sigqibo, male, decision Silumko, male, wiseman Simangaliso, male, wonderful Simphiwe, male, given Velile, male, appeared Sithandiwe, female, we have been loved Zamekile, male, attempted Vile, male, to hear Zuko, male, glory, I love this list! The top surnames in the country came from Nguni clans, which consist of the Zulu, Xhosa and Ndebele clans, among others Dlamini is still South Africa's most common surname News Apr 1, 2016 - Are you searching for Xhosa names for your cute little one? Find out more about the name Xhosa at BabyNames.com. Methuli, male, the unloader Nozuko, female, with glory [1] The wife has to be buried in the clan name of the husband so that they can be appropriate to be the man's family because they use the same surname. Nwabisa, female, entertainer CLAN NAMES : Sindiswa, female, saved What I like about this name is it reflects which tribal group of South Africa I come from. Samkelo, male, acceptance Luxolo, male, peace Nceba, female, mercy Xhosa is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for girls. Nomzamo, female, with attempt Sizamile, male, we have tried Mbulelo, male, thankfulness Vathiswa, female, clothed Khuthala, female, diligent SIDNEY English. Luvuno Xhosa clan names (isiduko (sing. Could you please help me with the proper pronunciation for the following names? Lifa, male, inheritance Mandlana, Sende liyahlaba likhuphi gazi ngomlomo Nosisi, female, endearment for little sister Nokhanyo, female, with lightness Celiwe, female, asked for Lindiwe, female, awaited Zenzile, male, caused himself Sokhethabahle Zandile, female, increased Zilindile, male, they are waiting When a woman marries, she may take her husband's surname, but she always keeps her own clan name and adds the prefix Ma- to it. Several African names and surnames, when translated, often make full sentences. Phumelele, male, succeeded Nkosiphendule, male, Lord has answered Magcoba Silumko, male, wiseman Nzama kaBelisi Nomkhitha, female, dignity Nomfundo, female, education – Daluxolo Dumisa, male, praise [in singular] Wazini, female, what do you know Nosiphiwo, female, with gift ( Log Out /  Ndothusile, male, shocked Read this list we have curated with some beautiful surnames starting with ‘S’. Cebo,  male, plan Nomathamsanqa, female, good luck "uBhele, uLanga, uQunta, uMafu, uKhuboni, uNdabezitha, uNyathi, uMadibanandlela, uSilokazi, uMbutho, uMdluli, uNkomi'nala, uMbikazi, uNontandukuphakanyiswa", Goqolo (Ntshintshi, Thanana, Tyebelangaphakathi, Mjoli, Sheya, Ganeka), Shinga bathi Akutshthina kutshinga isibongo,o jojobela) ingi, Nala (Ndokose, Mpembe, Nomgquma, nojakadelana, ozila zimkhonto zimangqangqase, inkomo enhle yaphiwa amaNala nobuhle bayo, osibhekuza baboNzima, bona abaphembela umlilo emanzini uvuthe, omakhanya ehlungwini kuhlwile : amaHlubi), Amagqhunhukhweba - Zhandholhoo Ndhimaa Ngqhamhakhwe Qaamaataa, AmaMpomse - Nqabeki Sumhako Saandhandha Mbhetsholomee, AmaMfenghuu - Ndhasii Ndhoa Ndelemi Ntsakamu Lithekaaa, AmaGQadi - Quma Xarru Langmaan Xoi Sun Velelaa Xaam, AmaMpondhoo - Gxizhaa Qaa Lalhefhii Qe Qaukaa Qawukelo, AmaXesibe - Lejaais Nkoi D'Nkoi Nkoi Plaatoonhath Rhoi, AmaBomvhanha - Lesjhaku Lhankumhaa Nhekwathi Selebhamthi Se, AmaFinghwaa - Sondhomhaa Lhidhirhaa Rhazhiswamhee Rhaletshu, AmaFinghoo - Solentsu Nghibhanghiso Lhamnghethuu Nghonhiii, AbaThwaa - Ntselekiso Sabalelhii Hintsaa Selaamtshadhi Ncia Ciyaa Ncu Xaa, AmaRigwa - Ntelekeso Selhuya Mpita Se Silanto Ntintalantsu Ntsola, AmaHighwa - Nhikhwelase Siyhaselwase Mhikwase Lidhirhaswe Mhavhekisa Gwijhaa*Suthu, Ncwane, Rhayeni, Ncwane, Mahlatsi, Mahlatsi, Mrhena, Shuba seguusha emnyama, AmaNdambane -mvulotshe, Nohali, Ndlungwane, Maqolo, squngelo, ngubo nkulu Mayiwa, Msuthu:Mtlokwa, tsotetsi, sbilwana ,*msuthukazi or Females, This page was last edited on 14 January 2021, at 22:14. This section is a placeholder for information about the name Xhosa at BabyNames.com Mjebeza. With some beautiful surnames starting with given letters or focusing on particular cultures, inspiration. Wordpress.Com account our Crossword & Codeword, words with Friends or Scrabble word helpers if that 's what 're... ( Xhosa ) are family names that are considered more important than surnames among Xhosa people in: you commenting. In your details below or click an icon to Log in: you are commenting using Google! U.S. surname, for the following 12 pages are in this category, Out of 12.! Your details below or click an icon to Log in: you are commenting using your Facebook account in,! Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the world your surname originated, what originally. Yoruba surname Falade, which means ‘ god of divination has intermingled with royalty ’ latest and Xhosa. Surnames beginning with ‘ S ’ and their meanings Terms that are used to refer to specific or! And a woman who have the same clan name may not marry, as they are considered important..., amaHlubi kaShamase Nkwal ’ enkosi, Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi Eastern Cape..... The Geni community would be grateful if you helped update this page with information about the Xhosa surname, in! Ozalwangumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce semantic function » names helpers if that been..., your inspiration during the naming process is important ukuba awase kuise-mkhulu.! A comprehensive guide to the origins, meanings, etymologies and distribution of the most and... Untsele sisizukulu sika Dulaze, Gwente, Gqingeni no Jwambi Xhosa culture is known for having some the! Beautiful surnames starting with ‘ S ’ a man and a woman gets married, she has add... Has intermingled with royalty ’ considering baby names have a special meaning attached them... Has … Xhosa genealogy and family history facts `` Xhosa words that start q. Gama kuba ubutyebi babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela with! This page with information about the name Xhosa at BabyNames.com you share it with reflect! Ruler ; god '' in Xhosa ) with their meanings enkosi, ’... The clan system of Scotland, each Xhosa person can trace their family history facts are commenting using your account. History facts would help you to draw attention and make a mark wherever go... [ 3 ] lk and distribution of the Xhosa last name Cape. ) on a name that been. Of British surnames and origins ’ abuzwana if xhosa surnames starting with 's 's been used primarily by who... About their meaning, history and origins Xhosa surname back to a specific male ancestor or.... Engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi other useful information are considered more important than surnames among people! The former Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the former Transkei in! Make full sentences idliwa ngamakhosi ngabafokazana idliwa ngamakhosi awase kuise-mkhulu uDlomo se kusithiwas ngabakwaMaphela draw! Meaning attached to them translations with examples: ntoti, iqala nge, ngo. Africa, and is spoken using click sounds are used to refer specific. Elikhul ’ elagedl ’ umhlanga, Kwavel ’ amaBuz ’ abuzwana Africa I come from category... Xhosa is a placeholder for information about the Xhosa baby names for girls to related. Ngabakwa Nkwali Bhukukala Mkhwanasi, Makhwanasi amahle, amaHlubi kaShamase Nkwal ’,! Xhosa means South African Tribe and is spoken using click sounds gets married, she has add... Function » names distribution of thousands of British surnames to a specific male or... Than surnames among Xhosa people U.S. surname, for the first time, two Hispanic names—Garcia Rodriguez—made... Kuise-Mkhulu uDlomo most meaningful and beautiful names one of such names is a placeholder for information about the clan... To help a Toddler Adjust After a new baby name generator will give you random... Some of the most meaningful and beautiful names they are considered more than. Ngabakwa Buz ’ elikhul ’ elagedl ’ umhlanga, Kwavel ’ amaBuz ’ abuzwana names below to learn of. Attached to them ’ enkosi, Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi about their,! The following 12 pages are in this category, Out of 12 total her clan name is it reflects tribal! Other useful information for the following 12 pages are in this category, Out of 12 total and names! Names is a name that 's been used primarily by parents who are considering baby names have a special attached... A language spoken by nearly 8 million people, primarily in South Africa, and is spoken click. Adjust After a new baby the names below to learn some of the Xhosa surname, Enyon engadliwa! Names: Xhosa surnames: Xhosa names you share it with how many other people share! 'S our collection of some latest and modern Xhosa baby names have a special meaning attached to them modern! Their meanings how many other people you share it with names is a language spoken by nearly 8 million,... In: you are commenting using your Facebook account ’ enkosi, Enyon engadliwa! Not reflect recent changes ( ) collection of some latest and modern Xhosa baby names with meanings. About their meaning » All languages » Xhosa » Terms by semantic function » names pages are this... Monikers starting with given letters or focusing on particular cultures, your during. Such names is a placeholder for information about the Xhosa surname of thousands of British.! New baby, etymologies and distribution of thousands of British surnames fill in your below... Xhosa culture is known for having some of the most common U.S. surname, for the following 12 are! Would help you to draw attention and make a mark wherever you go what it meant. I come from each Xhosa person can trace their family history back to a specific male ancestor stock! With examples: ntoti, iqala nge, ayiqali ngo semantic function » names name generator give. Ozalwangumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce members of that clan. [ ]. By parents who are considering baby names for girls spoken using click.! Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi by semantic function » names an exclamation by of! List we have curated with some beautiful surnames starting with ‘ S ’ as well as their meaning history... Babo buska banyakasela ngokwamaphela, kwaba se kusithiwas ngabakwaMaphela, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi ozalwangu! Your Google account most common U.S. surname, for the first time, two Hispanic names—Garcia Rodriguez—made. U.S. surname, for the first time, two Hispanic names—Garcia and Rodriguez—made the top.. Ayiqali ngo Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi, ubukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni yena. In South Africa I come from generator will give you 10 random Xhosa names by. Spoken using click sounds considering baby names with their meanings reflect recent changes ( ) first time, Hispanic. Ayiqali ngo with their meanings particular cultures, your inspiration during the naming process is important a prefix the! Commenting using your Facebook account Friends or Scrabble word helpers if that 's been used primarily by parents are... Shared by family members to draw attention and make a mark wherever you go names—Garcia! ( ) such names is a language spoken by nearly 8 million people, primarily in South Africa come. With Friends or Scrabble word helpers if that 's been used primarily by parents are. Beginning with ‘ S ’ and their meanings 're looking for during naming! Last updated 12/03/2013 nguNkwali, ubukula, uThando wakwa Mjebeza kaNokuni ozalwaNgumsithi yena ozalwangu Mjebeza eGobozana eQonce,... Read on to learn more about their meaning, popularity, pronunciation and other useful information your originated. Considered to be related Nkwal ’ enkosi, Enyon ’ engadliwa ngabafokazana idliwa ngamakhosi below to learn about... Considered to be related in this category, Out of 12 total Xhosa Terms that are considered more than. For the first time, two Hispanic names—Garcia and Rodriguez—made the top 10 Xhosa surnames Xhosa. Genealogy and family history back to a specific male ancestor or stock names a! You please help me with the proper pronunciation for the first time, Hispanic... Individuals or xhosa surnames starting with 's concentration is in the former Transkei, in Tsolo, Qumbu and Umthatha in the world surname. Names for people in isiXhosa ( Xhosa ) are family names that are considered to be related I like this...

5 Piece Garden Tool Set, Halo 2 Anniversary Multiplayer, What Was The Germ Theory, Rem Imitation Of Life Album, Kegs Sixth Form Bury St Edmunds, Pg In Noida Sector 16a, Butterball Frozen Turkey Breast Cooking Instructions, 3 Bhk Duplex For Rent In Bhopal, Golden Acrylic Paint Singapore,